Kutsatzailea: Amoniaco (NH3)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2013
Kantitatea (kg/urte): 106.000
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: Guias autonomicas