Kutsatzailea: Amoniaco (NH3)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2014
Kantitatea (kg/urte): 106.000
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: Estimado