Kutsatzailea: Carbono orgánico total (COT)
Ingurune hartzailea: EDAR de titularidad pública (municipal o autonómica)
Erreferentzi urtea: 2017
Kantitatea (kg/urte): 8,91
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: RESULTADO DE DIVIDIR EL DQO ESTIMADO ENTRE 3.