Kutsatzailea: Amoniaco (NH3)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2017
Kantitatea (kg/urte): 14.000
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: Factores emisión DGA