Kutsatzailea: Óxido nitroso (N2O)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2017
Kantitatea (kg/urte): 166
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: CRITERIOS PARA LA NOTIFICACIÓN AL REGISTRO PRTR DE EMISIONES DERIVADAS DE ACTIVIDADES GANADERAS (ARAGÓN)