Kutsatzailea: Amoniaco (NH3)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2017
Kantitatea (kg/urte): 20.750
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: CRITERIOS PARA LA NOTIFICACIÓN AL REGISTRO PRTR DE EMISIONES DERIVADAS DE ACTIVIDADES GANADERAS (ARAGÓN)