Kutsatzailea: Óxido nitroso (N2O)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2017
Kantitatea (kg/urte): 65,6
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: 3280 X 0.02