Kutsatzailea: Amoniaco (NH3)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2017
Kantitatea (kg/urte): 8.200
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: 3280 X 2.5