Kutsatzailea: Amoniaco (NH3)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2017
Kantitatea (kg/urte): 24.475
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: Realizado sobre unos 4000 cerdos de media al día