Kutsatzailea: Metano (CH4)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2017
Kantitatea (kg/urte): 8.100
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: 1800x4.5