Kutsatzailea: Óxido nitroso (N2O)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2017
Kantitatea (kg/urte): 36
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: 0.02 X 1800