Kutsatzailea: Amoniaco (NH3)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2017
Kantitatea (kg/urte): 7.850
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: 3140 * 2.5