Kutsatzailea: Carbono orgánico total (COT)
Ingurune hartzailea: EDAR de titularidad pública (municipal o autonómica)
Erreferentzi urtea: 2018
Kantitatea (kg/urte): 13,8
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: ESTIMACIÓN DEL CAUDAL DE VERTIDO ANUAL