Kutsatzailea: Metano (CH4)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2018
Kantitatea (kg/urte): 15.840
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: 4.5 KG /CERDO