Kutsatzailea: Óxido nitroso (N2O)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2018
Kantitatea (kg/urte): 72,37
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: APLICACION PRTR