Kutsatzailea: Amoniaco (NH3)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2018
Kantitatea (kg/urte): 8.000
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: APLICACION PRTR