Kutsatzailea: Metano (CH4)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2018
Kantitatea (kg/urte): 14.333
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: Tablas