Kutsatzailea: Óxido nitroso (N2O)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2018
Kantitatea (kg/urte): 1.088
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: PRADERAS Y PASTIZALES: 0,4 x nº emplazamientos x porcentaje de estiércol que se gestione con este sistema. En nuestro caso es el 100% que se gestiona con este sistema.