Kutsatzailea: Amoniaco (NH3)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2018
Kantitatea (kg/urte): 6.805
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: 2,5 x nº emplazamientos