Kutsatzailea: Óxido nitroso (N2O)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2018
Kantitatea (kg/urte): 80
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: CALCULADO SOBRE UNOS 4000 CERDOS DE MEDIA LA DÍA DURANTE 2018