Kutsatzailea: Óxido nitroso (N2O)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2018
Kantitatea (kg/urte): 62,8
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: 3140*0,02