Kutsatzailea: Óxidos de azufre (SOx/SO2)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2018
Kantitatea (kg/urte): 254,19
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: Dada validada segons les hipòtesis realitzades per l'establiment