Kutsatzailea: Amoniaco (NH3)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2019
Kantitatea (kg/urte): 10.382,5
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: estimado