Kutsatzailea: Metano (CH4)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2019
Kantitatea (kg/urte): 37.350
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: FACTOR EMISIÓN: 4,5 KG/PLAZA.AÑO