Kutsatzailea: Óxido nitroso (N2O)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2019
Kantitatea (kg/urte): 166
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: FACTOR EMISIÓN: 0,02 KG/PLAZA.AÑO