Kutsatzailea: Amoniaco (NH3)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2019
Kantitatea (kg/urte): 10.000
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: Resultado de 4000 cabezas media día de porcino de la instalación