Kutsatzailea: Carbono orgánico total (COT)
Ingurune hartzailea: EDAR de titularidad pública (municipal o autonómica)
Erreferentzi urtea: 2019
Kantitatea (kg/urte): 3,79
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: Se obtiene a partir del DQO, como DQO/3