Kutsatzailea: Metano (CH4)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2019
Kantitatea (kg/urte): 17.820
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: FACTOR DE EMISIÓN: 4.5 X Nº PLAZAS (3960)