Kutsatzailea: Metano (CH4)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2019
Kantitatea (kg/urte): 14.130
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: 4.5*3140