Kutsatzailea: Amoniaco (NH3)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2019
Kantitatea (kg/urte): 7.850
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: 2.5*3140