Kutsatzailea: Óxido nitroso (N2O)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2019
Kantitatea (kg/urte): 73,92
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: 0.021 x 3520