Kutsatzailea: Óxido nitroso (N2O)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2019
Kantitatea (kg/urte): 62,4
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: FACTORES DE EMISIÓN DGA