Kutsatzailea: Metano (CH4)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2019
Kantitatea (kg/urte): 22.500
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: FACTORES EMISIÓN DGA