Kutsatzailea: Cadmio y compuestos (como Cd)
Ingurune hartzailea: Red de alcantarillado sin depuración (municipales o autonómicos)
Erreferentzi urtea: 2019
Kantitatea (kg/urte): 0,2215
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: Se desconoce