Kutsatzailea: Compuestos orgánicos volátiles distintos del metano (COVNM)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2019
Kantitatea (kg/urte): 10.895,91
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: Dada validada a partir dels valors analítics facilitats per l'establiment