Kutsatzailea: Fósforo total
Ingurune hartzailea: Depuradora privada externa al complejo industrial
Erreferentzi urtea: 2019
Kantitatea (kg/urte): 4,16
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: Dada validada segons els càlculs realitzats per l'establiment.