Kutsatzailea: Metano (CH4)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2020
Kantitatea (kg/urte): 219.370
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: Cuadros de calculo de emisiones de gases del Sector Ganadero en relación con la directiva IPPC