Kutsatzailea: Óxido nitroso (N2O)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2020
Kantitatea (kg/urte): 40
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: Cuadros de calculo de emisiones de gases del sector ganadero en relación con la directiva IPPC.