Kutsatzailea: Metano (CH4)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2020
Kantitatea (kg/urte): 7.182
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: 1596*4,5