Kutsatzailea: Metano (CH4)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2020
Kantitatea (kg/urte): 14.130
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: 4,5*3140