Kutsatzailea: Óxido nitroso (N2O)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2020
Kantitatea (kg/urte): 62,8
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: 0.02*3140