Kutsatzailea: Óxido nitroso (N2O)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2020
Kantitatea (kg/urte): 104
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: Nº DE CABEZAS REALES X FACTOR DE EMISION (0,02)