Kutsatzailea: Amoniaco (NH3)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2020
Kantitatea (kg/urte): 9.900
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: Calculado mediante factores de emisión.