Kutsatzailea: Óxido nitroso (N2O)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2020
Kantitatea (kg/urte): 80
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: Resultado de 4000 cabezas media día de porcino de la instalación