Kutsatzailea: Metano (CH4)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2020
Kantitatea (kg/urte): 22.576,5
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: Nº DE CABEZAS REALES X FACTOR DE EMISION (4,5)