Kutsatzailea: Metano (CH4)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2020
Kantitatea (kg/urte): 14.333
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: Factor de emisión del Gobierno de Aragón.