Kutsatzailea: Óxido nitroso (N2O)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2020
Kantitatea (kg/urte): 64
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: Factor de emisión del Gobierno de Aragón.