Kutsatzailea: Amoniaco (NH3)
Ingurune hartzailea: Aire
Erreferentzi urtea: 2020
Kantitatea (kg/urte): 7.962
Metodoa: E
Erabilitako metodoa: Factor de emisión del Gobierno de Aragón.